Loading…

Gu Zao Ren Taiwan Porridge 古早人煮炒台湾粥

391a Changi Road, 419840

OPEN TILL : Daily 0100